Huvudrubriker

Regionrådet i Dalarna

Regionrådet är till för de lokala jourerna i Dalarna, för att främja de gemensamma arbetet för brottsoffer, vittnen och anhöriga i länet. Vi möts för att utbyta erfarenheter, delge varandra ny kunskap, arrangera utbildningsinsatser, driva opinionsarbete, bedriva verksamhetsutveckling och samverka med landsting, länsstyrelse, socialtjänst mfl. 

Styrelsen består av lokaljours valda ordförande, som ordinarie ledamöter. Styrelsen kan även bestå av ytterligare valda ledamöter förslagna av valberedningen vid regionens årsmöte. Till styrelsen finns även adjungerade ansvarsposter.

Dalarnas regionråd var bland de första regionella sammarbeten inom Brottsofferjouren och har legat i framkant för sammarbete i många år. Regionrådet bildades 2001.

Aktuellt:
Ordförande i regionrådet

Olof Crona

0225-77 45 77

info@avesta-hmora.boj.se 


Övriga ledamöter, adjungerade mfl  går att kontakta via vår region mail rörande regionella ärenden: info@dalarna.boj.se 

Vid ärenden kopplade till lokal jour, ber vi er ta kontakt direkt med den lokala jouren ärendet gäller(se Jourer i Dalarna).

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.